Beleid

We willen dat onderwijsontwikkeling een sleutelwoord is in TNA. Concreet houdt dit in dat we het onderwijs dat we aanbieden voortdurend toetsen aan de noden van de cursisten/de leerlingen en de eisen van de moderne samenleving. Het onderwijsontwikkelingsplan is gestoeld op vijf pijlers die terug te vinden zijn in de missie en de visie van TNA:

  • professionalisering van medewerkers door aandacht voor opleiding en bijscholing;
  • flexibilisering van leertrajecten voor leerlingen/cursisten;
  • intensief gebruik van nieuwe technologieën in het onderwijs;
  • curriculumontwikkeling: verdere ontwikkeling en optimalisering van de inhoud en de structuur van onze opleidingen.
  • optimalisering van het opleidingsaanbod: uitbouwen van een divers en evenwichtig opleidingsaanbod. TNA wil het opleidingsbod in functie van de regio optimaliseren en afstemmen.
  • diversiteitsbeleid: het erkennen van de kwaliteiten van leerlingen/cursisten en  leerkrachten/docenten om ze in te schakelen en te laten renderen in onze school en daarnaast aandacht voor de instroom van kansengroepen.

De visie op onderwijsontwikkeling wordt concreet gemaakt via actiepunten in de verschillende departementen, studiegebieden en opleidingen. Deze worden opgenomen in het actieplan kwaliteitszorg.

Onderwijsbeleid