Diversiteit en internationalisering

"Met het diversiteits- en internationaliseringsbeleid willen we vanuit een inclusieve visie werken aan gelijke kansen en streven naar een open centrum met een breed netwerk van partners: onze verhouding en dialoog met  samenleving en zijn verschillende groepen en culturen zal een meerwaarde betekenen voor ons onderwijs, cursisten en personeel." (vrij naar Luc Pien)

De samenleving raakt steeds meer geïnternationaliseerd. Enerzijds is er in België sprake van een grote culturele diversiteit. Daarnaast is in TNA zelf de diversiteit van de samenleving permanent aanwezig door de persoonlijke geschiedenis, de werkervaring en het sociaal engagement van zoveel verschillende leerlingen, cursisten, docenten en leerkrachten. Wij willen de enorme kansen die hierin zitten, activeren en optimaal benutten.
Anderzijds wordt de blik steeds meer op het buitenland gericht. Internationalisering is dan ook niet meer uit het onderwijs weg te denken.
Het gevolg van dit alles is dat de taken van het onderwijs zich uitbreiden. TNA zal haar leerlingen/cursisten en docenten/leerkrachten dus ook moeten voorbereiden op het functioneren in een interculturele maatschappij en op de steeds meer internationale arbeidsmarkt. Het streven hierbij is cursisten/leerlingen en docenten/leerkrachten over kennis en vaardigheden te laten beschikken die hen in staat stellen tot samenwerken en samenleven met buitenlandse personen en instellingen, in België of daarbuiten.

Vanuit de overtuiging dat diversiteit een meerwaarde betekent voor het volwassenenonderwijs, wordt het gelijke kansen-en diversiteitbeleid een prioriteit voor TNA. Dit zal zich manifesteren in talrijke beslissingsprocessen. Het begrip diversiteit is zeer ruim en het mag niet beperkt worden tot de sociologische context. Elk individu met talent moet gelijke kansen krijgen om zich  TNA te ontplooien en te vormen. De rijkdom van diversiteit moet zich manifesteren ten aanzien van cursisten, medewerkers en onderwijs vanuit verschillende pespectieven en benaderingen.

 

 

 

 

 

Internationalisering

Internationalisering