CVO

Het volwassenenonderwijs van TNA is er zich van bewust dat inspelen op de internationale werkelijkheid een noodzaak is. Cursisten komen nu en anders ongetwijfeld later in een omgeving terecht waar ze te maken hebben met een andere cultuur. Dit kan het gevolg zijn van de eigenheid van het beroep, door het samenwerken met collega 's van een andere nationaliteit of door het samenwerken met mensen met een andere cultuur. Het wordt duidelijk dat we cultuur niet noodzakelijk verbinden aan een etnische groep maar aan eender welk gedefinieerde groep.

 

Het inspelen op deze internationale werkelijkheid gebeurt in CVO TNA tweeërlei.

  • Tijdens de lessen die zich ertoe lenen, wordt gewerkt aan de bewustmaking van het eigen betekenissysteem. Het erkennen van de veranderlijkheid van zijn betekenissysteem en het aanvaarden dat waarden en normen geen universeel en eeuwig karakter hebben, is een eerste stap naar cultuurrelativisme.
  • CVO TNA ondersteunt financieel en organisatorisch buitenlandse onderwijsinitiatieven van docenten die kaderen in het realiseren van de doelstellingen uit het leerplan. Daarnaast kunnen cursisten na afspraak met de coördinator of adjunct-directeur van de opleidingen stages doen in het buitenland.