Levenslang leren

Een ontwikkeling die in het onderwijs centraal staat, is de evolutie naar levenslang leren. De studie stopt niet bij het behalen van het eerste diploma, het is slechts een toegangspoort tot de werkomgeving. De Europese Raad van Lissabon plaatste in maart 2000 de ontwikkeling van de op kennis gebaseerde maatschappij boven aan de agenda van de Unie. "Aan iedereen moet de mogelijkheid geboden kunnen worden om zijn kennis gedurende zijn hele leven bij te werken."

TNA ondersteunt deze evolutie en wil levenslang leren daadwerkelijk aanmoedigen. TNA heeft dan ook een onderwijsaanbod voor jong tot oud. Je kan er terecht als jongere en volwassene voor een opleiding die leidt tot een volwaardig diploma. Een diploma waarmee je aan het werk kan of een diploma als opstap naar een andere opleiding. Daarnaast kan je als volwassene op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in je vakgebied via nascholingen.

In TNA is er het voltijds secundair beroepsonderwijs en het Centrum Leren&Werken voor jongeren die deeltijds studeren combineren met werken. Er is het CVO waar volwassenen een diplomagerichte opleiding kunnen volgen als een andere of een nieuwe kans. Daarnaast kunnen volwassenen er terecht om bij te scholen om zo hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen.

Levenslang leren