Visie onderwijsvernieuwing

Recente ontwikkelingen in de maatschappij en het onderwijs hebben tot gevolg dat het denken over onderwijsvernieuwing of alternatieve opleidingsvormen in een stroomversnelling is terechtgekomen.

Belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij die een grote invloed hebben op onderwijsvernieuwing zijn:

  • de ontwikkeling van de technologie die het mogelijk maakt om  grote hoeveelheden informatie ter beschikking te hebben;
  • het doel van de Lissabonstragie om van de Europese Gemeenschap een krachtige kenniseconomie te maken met de nadruk op probleemoplossende vaardigheden;
  • vanuit de arbeidsmarkt is er nood aan goed gekwalificeerde en breed inzetbare medewerkers.

Belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs die een grote invloed hebben op onderwijsvernieuwing zijn:

  • leren wordt niet langer gezien als het opslaan van kennis maar als een ontwikkelingsproces;
  • er is nood aan een sterkere afstemming op de behoefte van de arbeidsmarkt en meer authentieke en praktijkgerichte leeropgevingen;
  • de leerling/cursist construeert zelf kennis en is zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces met daardoor een verschuiving van een productgerichte naar een procesgerichte benadering.

TNA geeft deze vernieuwing vorm door het gebruik van de internettechnologie als ondersteuning van het leerproces en het gebruik van andere evaluatievormen en werkvormen zoals begeleide zelfstudie en projectgestuurd onderwijs.

Onderwijsvernieuwing

Onderwijsvernieuwing