Elektronisch leren

In TNA wordt in heel wat opleidingen gebruik gemaakt van internettechnologie als ondersteuning van het leerproces van leerlingen en cursisten. Het implementeren van elektronisch leren of e-leren in TNA hangt samen met onze visie en missie. Enerzijds willen we kwalitatief onderwijs aanbieden. Het gebruiken van geactualiseerde werkvormen en zo inspelen op maatschappelijke veranderingen komt hieraan tegemoet. Anderzijds wil TNA de leerlingen/cursisten maximale kansen bieden. E-leren ondersteunt deze twee pijlers uit onze visie en missie. Daarnaast sluit het zelfsturend karakter van e-leren aan bij het willen evolueren naar competentiegericht onderwijs zoals het in ons pedagogisch project wordt verwoord. Ten slotte wil TNA vertrekken vanuit de zorg voor de leerlingen/cursisten en de docenten/leerkrachten en maximaal ondersteunen in de realisatie van e-leren.

Voor het e-leren wordt gebruik gemaakt van het leerplatform Smartschool.

Elektronisch leren