Over TNA

TNA is een school die bestaat uit drie departementen: het voltijds secundair beroepsonderwijs, het centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) en het Centrum voor Leren&Werken (CL&W).