School en centrumbestuur

Ons school- en cent(rumbestuur is KOBA wat staat voor de overkoepelende onderwijs vzw “Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen”. De KOBA-familie bestaat uit 9 regionale schoolbesturen met 130 scholen in het bisdom Antwerpen: 77 scholen voor basisonderwijs, 47 instellingen voor secundair onderwijs, 3 voor deeltijds onderwijs, 2 voor volwassenenonderwijs en 1 internaat. TNA is met de drie departementen een onderdeel van de VZW KOBA NoordkAnt

Het bestuur is de organisator van de verschillende departementen en voert het beleid. Daarnaast zorgt het bestuur voor de noodzakelijke voorwaarden voor een goede onderwijsorganisatie.

 

sfeerbeeld inrichtende macht