Studentenvoorzieningen

Omdat TNA je onderwijs wil bieden in optimale omstandigheden trachten we werk te maken van het aanbieden van zorg op verschillende vlakken. Afhankelijk van het feit dat je les volgt in het voltijds secundair onderwijs, in het Centrum voor Leren en Werken (CL&W) of in het Centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) kan je gebruik maken van de studentenvoorzieningen.

Catering

Huisvesting

Mobiliteit

Cultuur

Sport

Schoolwinkel

Open leercentrum

Bibliotheek