KMO portefeuille

Opleidingscheques voor ondernemingen: KMO-portefeuille

Deze subsidiemaatregel is gericht aan kleine en middelgrote ondernemingen en vrije beroepen.

De KMO-portefeuille bestaat uit vier luiken
1. opleiding
2. advies-strategisch
3. technologieverkenning
4. advies Internationaal ondernemen

Zelstandigen en bedrijven kunnen bijgevolg een beroep doen op de KMO-portefeuille 0466.158.1450466.158.145 voor een tussenkomst in de opleidingskosten.  Bij goedkeuring van de aanvraag, past de Vlaamse overheid de helft van het inschrijvingsgeld, inclusief het cursusgeld, bij. Het bedrag wordt voorlopig beperkt tot € 2 500. Het erkenningsnummer van ons centrum is DV.O101767 (het eerste teken na het punt is de letter O).

Verloop van de aanvraag

 • Je schrijft je in bij een erkende dienstverlener, bijvoorbeeld CVO TNA;
 • je ontvangt van het CVO een fotokopie van het inschrijvingsformulier. Je hoeft geen factuur te hebben voor de subsidieaanvraag, het inschrijvingsformulier is voldoende. Indien je toch graag een factuur hebt, vraag je dit via het secretariaat van het CVO;
 • je registreert je op de website van KMO-portefeuille  www.kmoportefeuille.be wanneer dit nog niet is gebeurd. Dit kan je met je eID en kaartlezer of je federaal token. Hou rekening met de korte aanvraagtermijn voor de subsidieaanvraag in verband met een opleiding en registreer je ruim op voorhand;
 • je onderneming doet een elektronische subsidieaanvraag ten laatste 14 kalenderdagen na de start van de cursus en dus niet na de datum waarop jij inschrijft;
 • de dienstverlener, cvo TNA, bevestigt je aanvraag;
 • je onderneming ontvangt een e-mail met de vraag om het eigen aandeel te storten;
 • je onderneming stort de eigen bijdrage in de elektronische portefeuille door middel van een storting aan Sodexo. Dat gebeurt binnen de 30 kalenderdagen na bevestiging van de dienstverlener;
 • de Vlaamse overheid vult de elektronisch portefeuille aan;
 • de onderneming betaalt de erkende dienstverlener met de elektronische portefeuille via www.kmo-portefeuille.be;
 • de dienstverlener, CVO TNA, valideert de aanvraag.
   

Informatie van het CVO voor de aanvraag

Voor je aanvraag heb je de volgende informatie van CVO TNA nodig:

de pijler is "opleiding";
het erkenningsnummer van CVO TNA is DV.O101767 (het eerste teken na het punt is de letter O);
de datum van inschrijving is de startdatum van de cursusperiode. Deze staat op je inschrijvingformulier of kan je krijgen via het secretariaat van onze school;
de titel van het project is een beschrijving van de opleiding met de modules die gevolgd worden zodat we weten bij het valideren van de subsidieaanvraag over welke opleiding het gaat. Deze beschrijving bekom je via je inschrijvingsformulier of via het secretariaat van onze school.