Opleidingscheques

Opleidingscheques

TNA is door de Vlaamse overheid erkend als opleidingsverstrekker. Dat betekent dat je een deel van het inschrijvingsgeld en/of cursusmateriaal, in bepaalde gevallen het volledige inschrijvingsgeld, kan betalen met opleidingscheques. De voorwaarden hiervoor zijn:

- je bent een werknemer of interimkracht en je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest of je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt.
- je hebt geen diploma van bachelor of hoger onderwijs.
- je hebt wel een diploma van bachelor of hoger onderwijs en in het kader van loopbaanbegeleiding wil je een loopbaangerichte opleiding volgen die deel uitmaakt van je persoonlijk ontwikkelingsplan. Om dit aan te tonen laat je een attest invullen door je loopbaanbegeleider of de VDAB. Je bezorgt het, samen met de opleidingscheques, aan ons secretariaat.
- je volgt de opleiding op eigen initiatief, dus buiten je werkuren of tijdens je educatief verlof.
- je kiest een opleiding die in aanmerking komt voor opleidingcheques die deel uitmaakt van de VDAB-lijst met erkende opleidingen binnen het stelsel van educatief verlof. Op werk.be vind je een lijst met de opleidingen en modules in het volwassenenonderwijs (hoger beroepsonderwijs en secundair volwassenenonderwijs) die wel en niet erkend zijn. Diegene die in een kleur afgebeeld worden, zijn níet erkend (= uitgesloten).

De opleidingscheques kan je ook gebruiken voor opleidingen die je volgt tijdens betaald educatief verlof of tijdens de opname van tijdskrediet. Het voordeel van deze cheques is dat de overheid voor de helft van het bedrag, vermeld op de cheques, tussenkomt zodat het volgen van een opleiding heel wat goedkoper wordt. In principe kan je maximaal voor € 250 opleidingscheques per kalenderjaar bestellen. Concreet betekent dit dat je zelf € 125 betaalt. De overheid neemt de andere helft van het bedrag, € 125, voor haar rekening. Wanneer je echter nog geen diploma secundair hebt en je volgt een opleiding uit deze lijst in een centrum voor volwassenenonderwijs of basiseducatie om dit diploma te behalen dan kan het zijn dat de overheid het volledige bedrag van € 250 voor haar rekening neemt. Een aanvraag daarvoor doe je met dit formulier. Wanneer je nog geen diploma hoger onderwijs hebt en je volgt een opleiding hoger onderwijs of een lerarenopleiding in het volwassenenonderwijs dan kan je opleidingscheques ter waarde van maximaal € 500 per kalenderjaar krijgen. Je studie moet dan wel langer dan een jaar duren en meer dan € 250 per jaar kosten. Een aanvraag daarvoor doe je met dit formulier.

Vraag de opleidingscheques tijdig aan want er verloopt wat tijd tussen de aanvraag en het ontvangen ervan. Je kunt tot twee maanden na de start van je opleiding opleidingcheques aanvragen. Bestel nooit een hoger bedrag dan je nodig hebt want de school kan geen geld teruggeven. Wanneer je de cheques op het moment van de inschrijving nog niet in je bezit hebt, betaal je het volledige inschrijvingsgeld. Op het moment dat je de opleidingscheques hebt, kan je ze afgeven op het secretariaat. Dat moet wel gebeuren voor 30 juni van het lopende schooljaar. Je kunt dus geen opleidingscheques inleveren voor het vorige schooljaar. Het bedrag ter waarde van de cheques wordt teruggestort op je rekening binnen zes weken nadat je ze hebt afgegeven.

Voor meer informatie kan je elke werkdag terecht op het telefoonnummer 0800 30 700 tussen 08.00 u. en 20.00 u. Je kunt ook surfen naar http://VDAB.be/opleidingscheques.