Premies

Aanmoedigingspremie

Als je al betaald werk hebt in de openbare of de privé-sector en je besluit om minder te werken of loopbaanonderbreking te nemen om één van onze opleidingen te volgen, bestaat hiervoor een aanmoedigingspremie van de Vlaamse regering.

De premie verdubbelt als je een erkende beroepsopleiding, zoals de onze, volgt van minstens 130 lesuren op jaarbasis. Je kunt er maximaal twee jaar gebruik van maken. Wie tweedekansonderwijs volgt of een opleiding die leidt naar een knelpuntberoep kan na die eerste twee jaren nog een premie aanvragen.

Je komt in aanmerking voor de aanmoedigingspremie als je minstens zes maanden voorafgaande aan de aanvraag ononderbroken een arbeidsovereenkomst had in een onderneming. Daarnaast moet je natuurlijk de arbeidsduur verminderen met minimaal 10 en maximaal 50 procent, of je moet je loopbaan gedeeltelijk of geheel onderbreken.

Het bedrag van de premie schommelt tussen de € 100 en € 230 per maand.
Bij een loopbaanonderbreking kan de aanmoedigingspremie samengaan met nog andere vergoedingen, bijvoorbeeld een RVA-uitkering. Bij je aanvraag moet je een bewijs van de school en je werkgever voegen.

De aanvraag van de premie moet binnen de zes maanden na de aanvang van de arbeidsduurvermindering of loopbaanonderbreking gebeuren. Voor informatie en aanvraagformulieren kan je terecht bij op de website van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap http://vlaanderen.be/werk. Daar vind je rechts bovenaan de rubriek aanmoedigingspremies. Je kan ook telefoneren voor meer informatie naar 1700.

 

Overheidspremie behalen diploma secundair onderwijs

De overheid belooft een premie voor wie een opleiding secundair onderwijs met vrucht beëindigt. Dat betekent concreet dat cursisten die de opleiding Jeugd- en Gehandicaptenzorg, Begeleider in de Buitenschoolse Kinderopvang, Koetswerkhersteller, Mecanicien Personen- en lichte Bedrijfswagens, Manueel Boekbinder, Fotografie, Lasser (minstens twee modules), Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting, Farmaceutisch Technisch Assistent combineren met algemene vorming in ons Centrum of in het tweedekansonderwijs aanspraak kunnen maken op de premie. Onze school organiseert zelf Algemene vorming en heeft daarnaast een samenwerkingsverband voor het volgen van deze Algemene Vorming met het CVO Tweedekansonderwijs Antwerpen VZW, Maalbootstraat 19, 2660 Antwerpen (Hoboken). Tel 03 825 78 78 of info@tko.be.

Voor het bepalen van de premie wordt het inschrijvingsgeld in rekening gebracht dat je effectief hebt betaald, dus rekening houdend met de eventuele volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld waarvan je hebt genoten. De premie wordt enkel toegekend voor de modules die zijn gestart vanaf 01 september 2007.

  • Aan cursisten die het diploma secundair onderwijs behalen, wordt een premie toegekend die gelijk is aan het inschrijvingsgeld dat ze hebben betaald.
  • Aan cursisten die het certificaat van bepaalde opleidingen behalen wordt een premie toegekend die gelijk is aan 50 procent van het betaalde inschrijvingsgeld.

Om een premie te verkrijgen, dien je een aanvraagdossier in bij de afdeling Volwassenenonderwijs, schoolbeheer, secretariaat 6, C20, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. De aanvraag moet uiterlijk één jaar na het uitreiken van het diploma of het certificaat gebeuren.

Je aanvraagdossier bestaat uit:

  • je persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, rekeningnummer waarop de premie gestort moet worden;
  • een kopie van het behaalde diploma of certificaat;
  • de originele bewijsstukken van het inschrijvingsgeld dat je hebt betaald. Bewaar dus goed alle betalingsbewijzen.

Je krijgt uiterlijk na 45 kalenderdagen informatie of je aanvraagdossier voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een premie. Als dat het geval is, krijg je ook informatie over de betalingstermijn waarbinnen je de premie krijgt.

 

Tussenkomst inschrijvingsgeld sociaal fonds

Er zijn drie sociale fondsen die tussenkomen in het inschrijvingsgeld van je opleiding: het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen en -diensten, de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector en het Sociaal-Cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap. Voor ons centrum betekent dit concreet dat de cursisten van de volgende opleidingen een beroep kunnen doen op deze tussenkomst: Begeleider in de Kinderopvang, Ervaringsdeskundige in de kansarmoede en sociale uitsluiting en Jeugd- en gehandicaptenzorg.

De voorwaarden om beroep te doen op deze tussenkomst zijn: een arbeids-, vrijwilligers- of stageovereenkomst hebben bij een VZW werkgever die behoort tot één van de volgende paritaire comités: PC 319.01, PC 329 of PC 331 en één van de bovenstaande opleidingen volgen in het volwassenenonderwijs.

Je krijgt maximaal € 100 per schooljaar enkel als tussenkomst voor het inschrijvingsgeld en dus niet voor het cursusmateriaal of vakgebonden onkosten. Als je minder dan € 100 betaalt, is de tussenkomst beperkt tot het door jou betaalde bedrag.

Om de tussenkomst te krijgen kan je een aanvraagormulier downloaden via www.vspf.org onder de rubriek nieuws en vacatures of de rubriek downloads. Je vult deel 1 in van het aanvraagformulier en je laat deel 2 invullen door je stageplaats of werkgever en deel 3 door ons centrum. Je stuurt het correct en volledig ingevulde formulier door voor 31 maart naar:

VSPF VZW Project 100 euro
Handelskaai 48
1000 Brussel