RVA

Wanneer je als werkzoekende overdag een opleiding wil volgen waar stages aan verbonden zijn, is het belangrijk om vrijstelling van beschikbaarheid aan te vragen bij de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Belangrijk om te weten is dat de RVA geen vrijstellingen verleent wanneer je de opleiding start of gestart bent tijdens de wachttijd. Voorlopig blijft de RVA bij zijn standpunt dat je al twee jaar je vorige studies moet beëindigd hebben om, met behoud van stempelgeld, stages te kunnen doen in het kader van een opleiding. In dit geval kan je beter nog verder genieten van kindergeld op voorwaarde dat de opleiding die je volgt minstens op secundair niveau 17 uren of in het hoger onderwijs 13 uren per week in beslag neemt (zie financieel).

Je komt wel in aanmerking voor vrijstelling van beschikbaarheid wanneer je:

  • gedurende twee jaar schoolverlater bent of gedurende 312 dagen uitkeringsgerechtigd werkloos bent of gedurende 1 dag werkloos bent wanneer je een opleiding volgt die leidt tot het uitvoeren van een knelpuntberoep;
  • wanneer de lessen, de activiteiten gevolgd in het kader van een opleidingsprogramma gemiddeld ten minste 20 lesuren per week bedragen. Bespreek met de coördinator van de opleiding die je wil volgen hoeveel lesuren het opleidingstraject omvat.

Om de vrijstelling te bekomen, moet je een aantal formulieren verzamelen bij je uitbetalingsinstelling. Dit is de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering of de vakbond. zorg ervoor dat je aanvraag bij de RVA goed gedocumenteerd is met een uurooster van de opleiding, je stagecontract, het opleidingstraject en opleidingsprogramma.

C94

Aanvraag om vrijstelling van beschikbaarheid voor het volgen van studies of opleiding
Dit formulier C94 vraag je zo snel mogelijk in viervoud aan bij je uitbetalingsinstelling. Het secretariaat van de school zal deze documenten invullen. Je bezorgt ze terug aan de uitbetalingsinstelling. Met een beetje geluk komt deze vrijstelling snel in orde.

Deze aanvraag doe je ook zo snel mogelijk bij je uitbetalingsinstelling. Voor sommige diensten volstaat een attest van de werkgever waar je vrijwilligerswerk doet. Andere uitbetalingsinstellingen vragen om document C45B door de werkgever te laten invullen. Je bezorgt ook dit formulier terug aan je uitbetalingsinstelling.

C98

Dit formulier krijg je van de uitbetalingsinstelling nadat je vrijstelling is goedgekeurd. Op het einde van elke maand bezorg je dit attest aan het schoolsecretariaat dat het voor jou invult. Samen met je stempelkaart dien je dit attest in bij je uitbetalingsinstelling.