Studietoelagen

Studietoelagen

Voorlopig geeft geen enkele opleiding in het volwassenenonderwijs recht op studietoelagen omdat het gaat over onderwijs met een beperkt leerplan. Er wordt momenteel wel onderzocht door de Minister van Onderwijs of dit in de toekomst mogelijk is.