Leerkrediet

Het leerkrediet geldt uitsluitend voor studenten die een bachelor- of masteropleiding volgen aan een Vlaamse hogeschool. Het is niet van toepassing op andere opleidingen, dus ook niet voor cursisten in HBO5 opleidingen of de lerarenopleiding in TNA. Toch is het belangrijk om te weten wat het systeem inhoudt als je wil verder studeren als HBO5 cursist. Het krediet houdt in dat elke student die een opleiding volgt aan een Vlaamse hogeschool een virtuele rugzak krijgt met 140 studiepunten. Die punten kan hij inzetten om een opleiding te volgen en terugverdienen om verder te studeren. Voor elk opleidingsondereel waarvoor de student inschrijft, verdwijnen er punten uit de rugzak. Slaagt hij dan komen de studiepunten er terug bij. Slaag hij niet of wordt hij gedelibereerd dan worden de punten van het saldo getrokken.
Als je als afgestudeerde cursist van een HBO5-opleiding een aanvullingstraject wil volgen in een hogeschool om een bachelor te behalen dan wordt je leerkrediet aangevuld tot 60 studiediepunten.