Leerproblemen

Wanneer je een bepaald leerprobleem hebt, bijvoorbeeld dyslexie, wat voor problemen kan zorgen bij schriftelijke examens, kan je een schriftelijk gemotiveerde aanvraag doen bij de opleidingsverantwoordelijke om te onderzoeken of er eventueel een aanpassing van de examenvorm noodzakelijk en mogelijk is. Deze aanvraag moet gebeuren vóór 30 september via het secretariaat voor wie inschrijft in september, en vóór 28 februari voor wie inschrijft in januari. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing die is genomen in verband met je probleem.