GOK (Geïntegreerde Onderwijskansen)

Het voltijds secundair beroepsonderwijs heeft als stads- en beroepsschool een zeer heterogene leerlingenpopulatie. Heel wat van deze leerlingen hebben problemen zoals geen opvolging in de thuissituatie, financiële problemen, onvoldoende  beheersing van de Nederlandse taal...  . TNA is van mening dat deze problemen voor de jongeren niet mogen leiden tot onderwijskansarmoede. Elke jongere heeft recht op een schoolloopbaan en een diploma.

De thema 's waar de GOK-begeleiding in werkgroepen aan werkt is het verbeteren van de taalvaardigheid van jongeren en preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen. Daarnaast waakt de GOK-begeleiding erover dan financiële problemen geen struikelblok zijn in de studieloopbaan van de jongeren. Ten slotte zorgt de GOK-begeleiding voor een aangepaste aanpak van leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, ASS of ADHD.
Het zorgkader is beperkt in aantal uren, maar vanuit de school is er een grote bereidheid om samen met de leerling, de ouders en externe begeleiding naar oplossingen te zoeken.