Leerproblemen

De leerkrachten in het voltijds secundair onderwijs hebben aandacht voor leerproblemen. Soms is het nodig om een specifieke begeleiding op te starten. In dat geval wordt dit besproken met de klastitularis, de leerlingbegeleiding en met je ouders en/of begeleiders. De specifieke begeleiding bestaat erin dat je extra taken krijgt om vaardigheden in te oefenen en tekorten te remediëren.

Als je een attest hebt van dyslexie, dyscalculie, dysorthogafie of autisme spectrum stoornis past onze school de Sticordimaatregelen toe. Dit houdt in dat zowel in de klaspraktijk, bij het evalueren, bij het toetsen als bij de synteheseproeven een aanpak op maat van jou wordt uitgewerkt om de eindtermen te halen. De leerlingenbegeleiding coördineert dit in samenspraak met de leraren en de klastitularis. Tijdens de oudercontacten wordt deze aanpak geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.