Verzekering

De afhandeling van een ongeval of een voorval dat verband houdt met de school (vb. verplaatsing van en naar de school) gebeurt via secretariaat van de school. Het secretariaat geeft de nodige documenten mee met de leerlingen. Formulier A is door de leerlingen zelf in te vullen. Formulier B door de behandelende arts. Formulier C is het attest bedoeld voor het afsluiten van het dossier wanneer je genezen wordt verklaard. Je bezorgt het documenten terug aan de school. De school stuurt de documenten en de kosten verbonden aan het ongeval door naar de verzekerings-maatschappij. De ervaring leert dat dit vlot verloopt.