Financieel

Het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs is wettelijk geregeld. Onder financiële zorg vind je terug hoe het inschrijvingsgeld wordt berekend. Daarnaast kan je gebruik maken van financiële en educatieve ondersteuning, afhankelijk van welk statuut je hebt terwijl je studeert in ons Centrum voor Volwassenenonderwijs. Als je student wil blijven, is het belangrijk dat je de tekst onder 'kinderbijslag' leest. Als werknemer moet je zeker de informatie lezen onder 'edcuatief verlof'. Voor werkzoekenden is het luik 'RVA' belangrijk. De informatie onder 'verzekering-medisch onderzoek' en 'financiële zorg' is voor elke cursist belangrijk. Onder financiële zorg vind je, naast de berekeningswijze van het inschrijvingsgeld, ook informatie over opleidingscheques voor werknemers en verschillende premies waar je eventueel recht op hebt.

Financiële informatie

Pagina's