Sociaal

Voor vragen in verband met leren en leerproblemen, kan je terecht bij de verantwoordelijke van de opleiding. Voor andere vragen kan je terecht bij de ombudsdienst. Psychosociale zorg wordt momenteel verder uitgebouwd in ons Centrum.

 

 

Psychosociale zorg