Verzekering - medisch onderzoek

Verzekering

De schoolverzekering die het CVO heeft onderschreven, omvat een verzekering ‘Lichamelijke ongevallen’ en een verzekering ‘Burgelijke aansprakelijkheid tegenover derden’.
De verzekering ‘Lichamelijke ongevallen’ komt tussenbeide voor medische kosten bij persoonlijke ongevallen:

  • op weg van en naar het CVO
  • tijdens de lessen en pauzes in het CVO
  • tijdens stages
  • tijdens bijzondere activiteiten van het CVO

De verzekering ‘Burgelijke aansprakelijkheid tegenover derden’ dekt zowel stoffelijke als lichamelijke schade die je tijdens de onderwijsactiviteiten van het CVO onopzettelijk zou berokkenen aan je medecursisten of derden.

Voor verdere informatie over wat de schoolverzekering precies dekt en wat de waarborgen ervan zijn, kan je steeds op het secretariaat terecht.

Bij een ongeval waarschuw je het secretariaat van het CVO zo vlug mogelijk, zodat het binnen de termijn van 8 dagen, op zijn beurt de verzekeringsmaatschappij ervan op de hoogte kan brengen. Als cursist ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de lesdag en de activiteiten die vallen buiten de lesdag, inclusief de verplaatsingen woonplaats - school en omgekeerd. Studenten met een arbeidsovereenkomst zijn van rechtswege verzekerd door hun werkgever.

Medisch onderzoek

Het medisch onderzoek is verplicht voor de volgende cursisten:

  • voor cursisten zonder arbeidsovereenkomst;
  • voor cursisten die door de stageplaats verplicht worden;
  • voor cursisten die in aanraking komen met voeding;
  • voor curisisten die in contact komen met gevaarlijke stoffen;
  • voor cursisten die tewerkgesteld zijn in de zorgsector.

De school neemt het medisch onderzoek voor cursisten die stage doen voor haar rekening wanneer ze aan de hiervoor opgenoemde voorwaarden beantwoorden. Het onderzoek gebeurt door de Dienst voor Externe Dienst voor Bescherming en Preventie op het  Werk of IDEWE Antwerpen. Je wordt bij je inschrijving, bij het begin van het schooljaar en via je stagebundel geïnformeerd over de procedure van dit medisch onderzoek. Het is belangrijk dat je alle documenten die bij deze procedure horen zo snel mogelijk in orde brengt volgens de voorpgestelde procedure. Wie niet in orde is, heeft geen recht op medisch onderzoek en loopt het gevaar zijn stageplaats te verliezen. 
De contactpersoon voor het medisch onderzoek is de administratieve medewerkster Isabelle Schelfhaut . Je kunt haar ook bereiken via het algemeen telefoonnummer van het secretariaat 03 226 33 95.