Goudsmid

Juwelen trekken je aan?  Misschien vind je dat er vaak persoonlijkheid aan ontbreekt en wil je wat meer dan het machinale uitzicht? Of misschien wil je vorm geven aan je eigen creaties? Of misschien wil je later in staat zijn juwelen te herstellen? Allemaal redenen om deze praktisch en theoretisch gerichte cursus te beginnen.

 

Opleidingsvisie Juwelen

Uitblinken in eerlijkheid, vertrouwen, integriteit en professionaliteit…

De unieke opleiding juwelen ambieert een kruisbestuiving tussen de nieuwste technieken en de schoonheid van het juweel. Wij begeleiden cursisten maar laten tegelijkertijd voldoende ruimte voor persoonlijke ontplooiing. Dit vraagt van cursisten en docenten een grote dosis integriteit en vertrouwen in elkaar.

Onze docenten wakkeren de interesse van de cursist aan door zelf regelmatig bij te scholen in nieuwe technieken. We houden contact met het werkveld en leiden cursisten op tot waardevolle en creatieve professionals.

We beperken onze kennis niet tot de Belgische markt want professionaliteit stopt niet aan de grens… Internationale invloeden en kennis zijn belangrijk op om up-to-date te blijven functioneren en daarom organiseren voor onze cursisten tweejaarlijkse studiereizen naar het buitenland.

 

Werkterrein

Je kan aan de slag bij een juwelier of als zelfstandige.
 

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden worden bepaald door het decreet op het volwassenenonderwijs 15/06/2007. Er is geen diploma of specifieke voorkennis vereist om in een opleiding. Om tot de opleiding te worden toegelaten, moet je wel

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • het inschrijvingsgeld betaald hebben;
 • een rijksregisternummer of een bewijs van wettig verblijf hebben. 
   

Verwachte kennis

Naast de algemeen geldende toelatingsvoorwaarden verwachten we dat je

 • de Nederlandse taal beheerst, minimum richtgraad 2.4 is aangewezen. Je kan een ondersteunende taalmodule te volgen in ons centrum;
 • het voorgeschreven materiaal aanschaft binnen de afgesproken periode;
 • over fijnmotorische vaardigheden beschikt;
 • creatief bent en een gevoel voor finesse hebt.
   

Leertraject en opleidingskosten (avondopleiding)

De opleiding wordt modulair aangeboden. Een modulaire structuur biedt je een grote vrijheid om de opleiding op eigen maat en tempo af te werken. Je kan kiezen om de volledige opleiding te volgen of een aantal modules ervan bij wijze van vorming. De twee modules die wij aanbieden van de opleiding Goudsmid bieden de gewenste voorkennis voor de opleiding Juweelhersteller.

Semester 1 - maandag- en woensdagavond

vakken lT 1,50/lT 0,30/lT cM
basistechnieken goudsmeden 160 240 48 17

Semester 2 - maandag- en woensdagavond

vakken lT 1,50/lT 0,30/leT cM
solderen goudsmeden 160 240 48 17

Daarbovenop betaal je per schooljaar eenmalig € 5 extra voor elektronische communicatie.

Lesplaats

De lessen worden gegeven in de Londenstraat.

Lesdagen

De lessen  worden  gegeven op maandag- en woensdagavond  van 18.10 u. tot 22.00 u.

Leertraject en opleidingskosten (volledige dagopleiding vanaf september 2017)

Vanaf september 2017 wordt de volledige opleiding goudsmid aangeboden in dagopleiding. De opleiding is bedoeld voor kandidaten die eventueel reeds een secundair diploma bezitten en zich willen bekwamen in het beroep van goudsmid. Ook kandidaten die niet onmiddellijk het beroep wensen uit te oefenen zijn welkom in de opleiding. De volledige opleiding duurt twee jaar. De lessen worden gegeven gedurende 3 dagen per week (dinsdag, woensdag en donderdag) van 8.40u tot 17.00u. Naast de klassieke handvaardigheden van het beroep wordt er in het tweede jaar ook aandacht geschonken aan de hedendaagse productietechnieken die gebaseerd zijn op 3D computerdesign en 3D printen aangevuld met gieten van het juweel.
Vermits de opleiding modulair is, kan je de opleiding ook spreiden over een langere periode. Indien je reeds het deelcertificaat van één of meerder modules behaald hebt in avond- of dagopleiding kan je ook later in de opleiding nog instappen.

Bekijk ook de website van de juwelenafdeling: www.juwelen-opleiding.be.

Eerste jaar semester 1

VAKKEN LT  1,50/LT  0,30/LT CM
basistechnieken goudsmeden
solderen goudsmeden
juweelgeschiedenis
juweelschetsen
160
160
80
80
 240
€ 240
€ 120
€ 120
 
 48
€ 48
€ 24
€ 24
 17
€ 17
€ 3
€ 1

Eerste jaar semester 2

 

 

VAKKEN LT  1,50/LT  0,30/LT CM

zettingen
vormgeving
juweelweergave
juweelontwerp

160
160
100
60
 240
€ 240
€ 150
€ 90
 48
€ 48
€ 30
€ 18
 17
€ 17
€ 1
€ 1

De planning van het tweede jaar zal bekend gemaakt worden in juni 2018.

Studiebewijzen

De opleiding Goudsmid behoort tot het secundair volwassenenonderwijs (SVWO). Elk module die je volgt, wordt geëvalueerd en beoordeeld. Voor elk module dat je slaagt, behaal je een deelcertificaat. Wanneer je alle deelcertificaten hebt behaald, bekom je het certificaat Goudsmid.