Voltijds secundair onderwijs

Individuele leertrajecten zijn in het voltijds secundair onderwijs nog niet mogelijk. De opleidingen die je volgt zijn lineair opgebouwd. Je kan wel vrijstellingen aanvragen op het secretariaat op basis van vroegere lessentabellen en examenresultaten. Daaruit moet blijken dat je al eerder geslaagd was voor een bepaald vak. Het secretariaat bespreekt je aanvraag met de directeur die het beslissende advies geeft.

Als je om bepaalde redenen een tijd afwezig bent in de school, bijvoorbeeld ziekte, dan zorgen we ervoor dat je leertraject zo weinig mogelijk wordt onderbroken. Taken en handboeken worden bijvoorbeeld bezorgd tijdens deze periode.

Flexibele leerwegen : voltijds secundair onderwijs