Voltijds secundair onderwijs

Het voltijds secundair onderwijs van TNA biedt enkel opleidingen aan in de 2de en de 3de graad van het beroepssecundair onderwijs. Daarom wordt er wel ens gesproken over TNA bovenbouw.
Leerlingen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, kunnen instappen in de 2de of de 3de graad en kunnen na een geslaagd leertraject de volgende getuigschriften behalen:

  • eerste leerjaar van de tweede graad van het BSO.
  • tweede leerjaar van de tweede graad van het BSO.
  • eerste leerjaar van de derde graad van het BSO.
  • tweede leerjaar van de derde graad van het BSO.
  • derde leerjaar van de derde graad van het BSO.

Op het einde van het derde jaar van de derde graad wordt bij een geslaagd traject het diploma secundair onderwijs afgeleverd. Dit situeert zich op kwalificatieniveau 3 van de nieuwe Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS). Op 30 april 2009 werd deze nieuwe kwalificatiestructuur ingevoerd en je kan hem
terugvinden in dit decreet.

Kwalificatiestructuur BSO