Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Werkterrein

Werkervaring is mogelijk in garages, bandencentrales en onderhoud van tuinmachines en lichte verbrandingsmotoren.

Toelatingsvoorwaarden

*de leeftijd van 16 jaar; 
*de leeftijd van 15 jaar mits de leerling reeds de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs - al dan niet met vrucht - heeft beëindigd (het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B worden in dit verband als één leerjaar beschouwd;   het onthaaljaar wordt buiten beschouwing gelaten). 

Verwachte kennis

We verwachten geen specifieke voorkennis.

Leertraject en opleidingskosten

Dit is een modulaire opleiding.

Vakinhouden

Onderhoud en kennis van het rollend gedeelte (banden, remmen, vering en ophanging), basiskennis motoren en afstelling, basis auto – elektriciteit, basis dieselmotoren en motor – management, …

De volgende deelcertificaten komen aan bod:

*module periodiek onderhoud
*module vervanging en herstelling onderdelen
*module voorbereiding technische keuring

Lesplaats

Het Leercentrum - Merksem

Lesdagen

Maandag en dinsdag OF donderdag en vrijdag.

Studiebewijzen

Elk pakket is een module. Indien een module te groot is, wordt deze opgesplitst in eenheden,
waarvoor een attest verkregen wordt.
Als je een module met succes afrondt krijg je een deelcertificaat.
Als je een aantal deelcertificaten behaalt, kan je die omruilen voor een certificaat.