Schilderwerk & Decoratie

 Profiel

Het 3de & 4de jaar (= 2de graad – 1ste & 2de jaar)
Het beroep Schilderwerk & Decoratie reikt verder dan een muur ‘kleuren’!
Je krijgt les over de actuele verfsystemen.  Er wordt op een geïntegreerde manier lesgegeven: theoretische uitleg en praktische toepassing zijn in elkaar vervlochten.  Hierdoor leer je op een duidelijke manier waarom en hoe je een bepaalde verfsoort gebruikt.
Als leerling van het derde of vierde jaar leer je alle basistechnieken.  Zo start je met kennis van zaken in het 5de jaar.

Het 5de  & 6de jaar (= 3de graad – 1ste & 2de jaar)
In deze jaren wordt de specifieke schildertechnische vakkennis sterk opgedreven.  Aan de hand van projectopdrachten verdiep je jouw stielkennis. Ook leer je aandacht te besteden aan het ontwikkelen van schoonheidsgevoel.  Tenslotte leer je op een correcte manier je werk te organiseren.

Het 7de specialisatiejaar (= 3de graad – 3de jaar)
In dit vervolmakingsjaar bekwaam je je vooral in tal van ambachtelijke technieken.  Deze zijn vooral gericht op restauratie en renovatie van interieur en exterieur.  Dit veronderstelt niet alleen een sterke voorkennis maar ook gevoel voor vormen en kleuren.

 Toekomstmogelijkheden

Nijverheid:
Gekwalificeerde vakmensen zijn graag gezien.  Zo kan je je toeleggen op de meest bekende beroepen zoals schilder-decorateur, woninginrichter, muur- en vloerbekleder, huis- en sieraadschilder, verfhandelaar, schilderspecialist restauratie- en renovatietechnieken enz.  Daarnaast kan je eveneens in de nijverheid terecht als verfmenger, verfmagazijnier, colorist, technisch adviseur, demonstrateur enz.  De publiciteit biedt dan weer mogelijkheden als letterschilder.

Je kan ook het kwalificatiegetuigschrift bedrijfsbeheer behalen.  Hierdoor kan je je vestigen als zelfstandige.

Verder onderwijs:
Na het 7de specialisatiejaar kan je als gemotiveerde leerling ook technisch hoger onderwijs volgen (b.v. een graduaat)

 

 Lesrooster

Vakken 3BSD 4BSD 5BSD 6BSD 7BDRS
Algemene vakken          
Godsdienst 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Project algemene vakken 6 6 4 4 4
Frans 1 1 1 1 -
Nederlands - - - - 2
Wiskunde - - - - 2
Technische  vakken          
Toegepaste informatica 2 2 - - -
Realisaties schilder en decoratie 6 6 8 7 -
Schilder en decoratie
° Uitvoeringstechnieken
° Esthetische vormgeving
° Kleur- en vormleer
- - - - 6
Bedrijfsbeheer - - - 2 3
Praktijk vakken          
Praktijk 15 15 16 - -
Praktijk en stage - - - 16 14
Totaal 33 33 33 34 35

 

 Lesplaats

De lessen worden gegeven in de Londenstraat.
 

 Studiebewijs

Na het 4de jaar getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs.

Na het 7de jaar het diploma van secundair onderwijs