Schoolreglement

Naast een algemeen schoolreglement zijn er ook specifieke werkplaatsreglementen per afdeling. Je kan deze downloaden via de links in de rechter kolom.