Manueel Boekbinder

 

Je kent het boek als massaproduct maar ook als kunstobject.  Papierkeuze, lay-out, lettertypes ... verschaffen het boek een bibliofiele meerwaarde.  Het is de handboekbinder die deze meerwaarde bewerkstelligt.

In deze opleiding Manueel Boekbinder doe je heel wat technische ervaring op.  Daarnaast verwerf je inzicht in de verschillende bind- en restauratietechnieken, in materiaalkeuze en de verwerking ervan.  De opleiding wordt ondermeer afgesloten met de verguldtechnieken.

 

Werkterrein

Met de opgedane kennis kan je aan de slag als zelfstandig boekbinder. Je cliënteel bestaat dan hoofdzakelijk uit bibliotheken, archieven, instellingen maar ook uit bibliofiele particulieren.
 

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden worden bepaald door het decreet op het volwassenenonderwijs van 15/06/2007. Er is geen diploma of specifieke voorkennis vereist. Om tot de opleiding van Manueel Boekbinder toegelaten te worden, moet je

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
  • het inschrijvingsgeld betaald hebben;
  • wanneer je geen rijksregisternummer hebt, een bewijs van wettig verblijf hebben.
     

Verwachte kennis

Naast de algemeen geldende toelatingsvoorwaarden verwachten we dat je:

  • de Nederlandse taal beheerst, minimum richtgraad 2.4 is aangewezen. Je hebt de mogelijkheid omeen ondersteunende taalmodule te volgen in ons centrum;
  • voldoende technisch onderlegd bent;
  • doorzettingsvermogen hebt.
     

Leertraject en opleidingskosten

De opleiding wordt modulair aangeboden. Een modulaire structuur biedt je een grote vrijheid om de opleiding op eigen maat en tempo af te werken. Je kan kiezen om de volledige opleiding te volgen of een aantal modules ervan bij wijze van vorming. Wanneer je van plan bent om de volledige opleiding te volgen, raden we het modeltraject aan dat wij hebben uitgestippeld.

Op basis van vrijstellingen, eigen voorkeur of behoefte, kan je na bespreking met de coördinator, kiezen voor een korter maar vaak zwaarder traject of voor het volgen van de opleiding gespreid over een langere periode.

Semester 1 - maandag- en woensdagavond

vakken LT € 1,50/LT € 0,30/LT CM
Commerciële boekbindtechnieken 120 € 180 € 36 € 3

Semester 2 - maandag- en woensdagavond

vakken LT € 1,50/LT € 0,30/LT CM
Eenvoudige boekbindtechnieken   200 € 300 € 60 € 2

Semester 3 + 4 - maandag- en woensdagavond

vakken LT € 1,50/LT € 0,30/LT CM
Bradel                                            240 € 360 € 72 € 10
Registerband 80 € 120 € 24 € 2

Semester 5 + 6 - dinsdag- en donderdagavond

vakken LT € 1,50/LT € 0,30/LT CM
Franse band                                   240 € 360 € 72 € 2
Boekbeschermers                          80 € 120 € 24 € 2

Semester 7 + 8 - dinsdag- en donderdagavond

vakken LT € 1,50/LT € 0,30/LT CM
Kloosterband                              80 € 120 € 24 € 2
Concertinabinding 120 € 180 € 36 € 2
Perkamentenband 120 € 180 € 36 € 2

 

Lesplaats

De lessen worden gegeven in de Londenstraat.
 

Lesdagen

De lessen van semester 1 en 2 worden gegeven op maandag- en woensdagavond van 18.10 tot 22.00 u.
De lessen van semester 3 en 4 worden gegeven op maandag- en woensdagavond van 18.10 tot 22.00 u.
De lessen van semester 5 en 6 worden gegeven op dinsdag- en donderdagavond van 18.10 tot 22.00 u.
De lessen van semester 7 en 8 worden gegeven op dinsdag- en donderdagavond van 18.10 tot 22.00 u.
 

Studiebewijzen

Elk module die je volgt, wordt geëvalueerd en beoordeeld. Voor elk opleidingsonderdeel dat je slaagt, behaal je een deelcertificaat. Alle deelcertificaten samen geven recht op het het certificaat Manueel boekbinder. Als je al een diploma secundair onderwijs hebt of de opleiding combineert met Aanvullende Algemene Vorming dan behaal je een diploma Secundair Onderwijs.