Uurwerkmaker

Je bent geïnteresseerd in het herstellen, onderhouden of restaureren van mechanische uurwerken en/of je wenst als professioneel uurwerkmaker te werken? Dan volg je natuurlijk de opleiding Uurwerkmaker.

Uurwerkmaken wordt nog te vaak geassocieerd met het repareren van zwarte woudklokken. De digitalisering van het uurwerk heeft de mechanische uurwerken echter niet helemaal verdrongen. Integendeel! Na een eerste digipiekperiode keert de aandacht voor het mechanische uurwerk terug. De markt wordt overspoeld met duurdere mechanische uurwerken en hybride mechanische uurwerken met een digitaal hart. Omdat het hier duurdere producten betreft, groeit uiteraard de vraag naar vakmensen die ze kunnen herstellen. De vakkennis die je in de opleiding verwerft, beperkt je uiteraard niet tot het herstellen van uurwerken.  Je kan ze ook toepassen in de fijnere machinebouw.

Opleidingsvisie Uurwerkmaker  

Onder onze zorgzame begeleiding leiden wij de cursisten op tot een professioneel kennisteam dat zonder te verpinken kan meedraaien in het werkveld.  Deze opleiding is vrijwel uniek en als team voelen wij ons één met de opleiding.

Professionaliteit vormt het hart van onze wijzerplaat. Belangrijke richtingaanwijzers zijn: oog voor kwaliteit, ontwikkeling van het product en van jezelf, respect voor de originaliteit van het uurwerk en respect voor collega’s.

Voor de cursisten van onze opleiding verloopt de kennisoverdracht in de eerste plaats via de praktijkoefeningen waarbij we gevarieerd en uitdagend materiaal aanbieden. Wij zijn aanspreekbaar en geven zeer gedifferentieerd les: elke cursist wordt zorgvuldig begeleid in zijn of haar leerproces en we bewaken dat de lesdoelstellingen worden bereikt: op het einde van de module is het immers een professionele jury die de opgedane kennis beoordeeld.

Door de aard van onze opleiding zijn we uniek in Vlaanderen en is er enkel internationale concurrentie. Wij zijn daarom zeer toekomstgericht ingesteld en volgen bijscholingen in het binnen- als buitenland. Ook onze cursisten worden aangemoedigd beurzen te bezoeken of deel te nemen aan eventuele buitenlandse stages. Mee zijn met de nieuwste tendensen in het werkveld is een must voor de toekomst.
 

Werkterrein

Je kan terecht als uurwerkhersteller in de klein- en groothandel.
 

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden worden bepaald door het decreet op het volwassenenonderwijs 15/06/2007. Er is geen diploma of specifieke voorkennis vereist. Om tot de opleiding te worden toegelaten, moet je wel

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
  • het inschrijvingsgeld betaald hebben;
  • een rijksregisternummer hebben of een bewijs van wettig verblijf. 
     

Verwachte kennis

Naast de wettelijke toelatingsvoorwaarden is er nog bepaalde kennis die de kans op het succesvol afronden van je opleiding vergroot. We verwachten dat je

  • de Nederlandse taal beheerst, minimum richtgraad 2.4 is aangewezen. Je kan een ondersteunende taalmodule te volgen in ons centrum.
     

Leertraject en opleidingskosten

De opleiding wordt modulair aangeboden. Een modulaire structuur biedt je een grote vrijheid om de opleiding op eigen maat en tempo af te werken. Je kan kiezen om de volledige opleiding te volgen of een aantal modules ervan bij wijze van vorming. Wanneer je van plan bent om de volledige opleiding te volgen, raden we het modeltraject aan dat wij hebben uitgestippeld.

Op basis van vrijstellingen, eigen voorkeur of behoefte kan je, na bespreking met de coördinator, kiezen voor een korter maar vaak zwaarder traject of voor het volgen van de opleiding gespreid over een langere periode. Je betaalt per schooljaar eenmalig € 5 voor elektronische communicatie.

Semester 1                                                                                                                                                                                                                                                                                

vakken lT € 1,50/lT € 0,30/lT cM
Eenvoudige klokken                                         180 € 270 € 54 € 10

Semester 2

vakken lT € 1,50/lT € 0,30/lT cM
Gecompliceerde moderne klokken                    180 € 270 € 54 € 10

Startvoorwaarde: geslaagd zijn voor de basismodule "eenvoudige klokken".

 

vakken lT € 1,50/lT € 0,30/lT cM
Antieke klokken                                               360 € 540 € 108 € 10

Startvoorwaarde: geslaagd zijn voor de basismodules "eenvoudige klokken" en "gecompliceerde moderne klokken".

Semester 3

vakken lT € 1,50/lT € 0,30/lT cM
Mechanische polsuurwerken handopwinding       180 € 270 € 54 € 10

Startvoorwaarde: geslaagd zijn voor de basismodules "eenvoudige klokken en gecompliceerde moderne klokken".

Semester 4

vakken lT € 1,50/lT € 0,30/lT cM
Mechanische polsuurwerken automaat en datum 180 € 270 € 54 € 10

Startvoorwaarde: geslaagd zijn voor de module "mechanische polsuuwerken handopwinding".

Semester 5

vakken lT € 1,50/lT € 0,30/lT cM
Mechanische polsuurwerken chronografen          180 € 270 € 54 € 10

Startvoorwaarde: geslaagd zijn voor de module "mechanische polsuurwerken".

Semester 6

vakken lT € 1,50/lT € 0,30/lT cM
Kwartsuurwerk-kwartschronografen                  180 € 270 € 54 € 10

Startvoorwaarde: geslaagd zijn voor de module "mechanische polsuurwerken chronografen".

Semester 5 en semester 6

vakken lT € 1,50/lT € 0,30/lT cM
Antieke zakuurwerken                                      180 € 270 € 54 € 10

Startvoorwaarde: geslaagd zijn voor de module "mechanische polsuurwerken automaat en datum".

Handboeken en vakgebonden materiaal zijn niet in het cursusgeld begrepen.  Wat vakgebonden onkosten betreft: voor de opleiding moet je rekenen op extra kosten voor materiaal dat je verbruikt tijdens de lessen.  Voor het eerste semester is dat ongeveer € 250.

 

Lesplaats

De lessen worden gegeven in de Londenstraat.
 

Lesdagen

Eenvoudige klokken (eerste semester) + Gecompliceerde moderne klokken (tweede semester) : maandag en dinsdag van 18.10 u. tot 22.00 u. en enkele woensdagavonden.
Antieke klokken (volledig schooljaar) : maandag en dinsdag van 18.10 u. tot 22.00 u. en enkele woensdagavonden.
Mechanische polsuurwerken handopwinding (eerste semester) + Mechanische polsuurwerken automaat en datum (tweede semester) : woensdag en donderdag  van 18.00 u. tot 22.00 u. en enkele dinsdagavonden, maandag overdag van 8.40 u. tot 17.00 u. en enkele woensdagavonden
Mechanische polsuurwerken chronografen (eerste semester) + Kwartsuurwerk - kwartschronografen (tweede semester) : woensdag en donderdag van 18.00 u. tot 22.00 u. en enkele maandagavonden
Antieke zakuurwerken (volledig schooljaar): dinsdag van 18.00 u. tot 22.00 u. en enkele donderdagavonden.
 

Studiebewijs

De opleiding Uurwerkmaker behoort tot het secundair volwassenenonderwijs (SVWO). Elk module die je volgt, wordt geëvalueerd en beoordeeld. Je behaalt een deelcertificaat van elke module waarvoor je slaagt. Alle deelcertificaten samen en slagen in de vrijstellingsproef voor de module ‘Atelier en klant’ geven recht op het certificaat van Uurwerkmaker.