Studiebegeleiding

In de studiebegleiding van het voltijds secundair onderwijs zijn vier fasen te onderscheiden.

 • Intake en screening
  Er wordt bij aanvang van het leertraject gepeild naar de motivatie voor je studiekeuze via een intakegesprek. We trachten ook de ateliers te bezoeken zodat je samen met je ouders je een beeld kan vormen van de opleiding. We bespreken vooraf een aantal aspecten voor remediëring om zo een professionele aanpak te ontwikkelen in het belang van jou. Soms passen we een systeem van inschrijving onder opschortende voorwaarden toe. dit is bijvoorbeeld het geval voor leerlingen uit buso of bij een advies buso dat door de ouders niet wordt gevolgd. Bij de intake bespreken we eventueel ook psychosociale aspecten, externe residentiële of ambulante opvolging, versterking van de motivatie voor de opleiding, het taalniveau via taaltest, de sociale achtergrond, het schoolverleden en ankerfiguren die het schools traject mee ondersteunen. Dit kan achteraf -met bescherming van de privacy- in het leerlingvolgsysteem of het VCLB-dossier terechtkomen. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij inschrijving op leeftijd, wordt een toelatingsklassenraad gehouden.
   
 • Onthaalperiode
  Gedurende enkele weken word je intensief opgevolgd. Nadien komt TNA eind september samen met de portretterende klassenraad Het eerste rapport kan een oriënterende basis zijn om je te remediëren, of in bepaalde gevallen door te verwijzen.
   
 • Begeleiding tijdens het traject
  Zowel de leerlingbegeleiding, het ondersteunend personeel, de klastitularis als de leerkrachten begeleiden je zo goed mogelijk om je traject tot een goed einde te brengen. We werken daarvoor volgens de principes van het handelingsgericht werken (HGW): wat heb jij nodig om stappen vooruit te zetten, de leerplandoelen te bereiken en hoe kunnen we je daarbij helpen. Zo hebben de leerlingen van de derde graad de mogelijkheid om tijdens de examenperiode te studeren op school. TNA hecht ook veel belang aan de oudercontacten die regelmatig plaatsvinden doorheen het schooljaar. De ouders/begeleiders zijn een onmisbare partner in het studietraject. In de tweede graad wordt tijdens de examenperiode begeleide zelfstudie georganiseerd. Bij leerprobblemen maken de leerkrachten afspraken met jou voor remediëring, extra taken of bijles.
   
 • Uitstroombegeleiding
  Het voltijds secundair onderwijs begeleidt de eindjaren met initiatieven om het je gemakkelijker te maken om verder te studeren. We bezoeken transit- en schoolverlatersdagen en het VCLB om je te informeren over realistische en haalbare mogelijkheden van vervolgopleidingen. Daarnaast word je individueel begeleid doorheen de opleiding om tot een realistisch zelfbeeld te komen op het vlak van je competenties. Dit helpt je om een goede keuze te maken voor tewerkstelling of een vervolgopleiding. dit laatste kan intern in het volwassenenonderwijs van TNA of extern aan een hogeschool.
Studie- trajectbegeleiding BSO